Lera & Alexey's wedding day

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lera and Alexey wedding kiss
Alexey wedding photo wearing eyeglasses
Lera in woods wedding photo

Lera and Alexey wedding photo in woods

Lera and Alexey wedding photo in woods kiss
Lera wedding film photoLera and Alexey wedding film photoLera and Alexey wedding film photo at river
Lera and Alexey wedding film photo night